Single family home

3001 W Ainslie St, Chicago, IL 60625, USA
 • 670,000 VNĐ
 • 1,300 VNĐ/mo
 • Nhiều giường: 4
 • Nhiều bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft

New apartment

3215 Overland Ave, Los Angeles, CA, 90034 
 • 2,500 VNĐ/mo
 • Nhiều giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà để xe: 1
 • 2450 Sq Ft

Ample apartment

3617 Clarington Ave, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 1,900 VNĐ/mo
 • Nhiều giường: 2
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà để xe: 1
 • 2300 Sq Ft

Design apartment ocean view

9854 National Blvd #183, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 899,000 VNĐ
 • 7,600 VNĐ/sq ft
 • Giường: 1
 • Nhiều bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1749 Sq Ft

Renovated apartment at last floor

10425 Tabor St, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 2,200 VNĐ/mo
 • Nhiều giường: 3
 • Nhiều bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1500 Sq Ft

Comfortable Villa in Green

2955 S Robertson Blvd, Los Angeles, CA 90034, USA
 • 1,900 VNĐ/mo
 • Nhiều giường: 3
 • Bồn tắm: 1
 • Nhà để xe: 1
 • 2180 Sq Ft

Gorgeous villa bay view

5007 San Pedro St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 990,000 VNĐ
 • 6,000 VNĐ/sq ft
 • Nhiều giường: 2
 • Nhiều bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 2150 Sq Ft

Gorgeous villa for sale

680 E 47th St, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 880,000 VNĐ
 • 6,700 VNĐ/sq ft
 • Nhiều giường: 4
 • Nhiều bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 5280 Sq Ft

Contemporary apartment

5723 Morgan Ave, Los Angeles, CA 90011, USA
 • 13,000 VNĐ/mo
 • Nhiều giường: 4
 • Nhiều bồn tắm: 2
 • Nhà để xe: 1
 • 1200 Sq Ft

Compare listings

So sánh