Nổi bật

Biệt Thự Song Lập Vinhomes 127m CX4-2X

KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • 17,300,000,000đ
 • Giường: 5
 • 320 m2
 • Biệt thự
Nổi bật

Biệt thự Song Lập Vinhomes 180m ĐD8-1X

KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • 31,300,000,000đ
 • Giường: 5
 • 405 m2
 • Biệt thự
Nổi bật

Biệt thự Đơn Lập Vinhomes 197m CX4-5X

KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • 31,600,000,000đ
 • Giường: 4
 • 329 m2
 • Biệt thự
Nổi bật

Shophouse Vinhomes 90m2 BX-2X, Mặt đường 35m

KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • 15,300,000,000đ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 4
 • 363 m2

Shophouse Vinhomes 67,5m2 SB15-3X

KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • 6,200,000,000đ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 4
 • 282 m2
Nổi bật

Shophouse Vinhomes 75m2 KĐ-18X

KĐT Vinhomes Ocean Park 2, Văn Giang, Hưng Yên
 • 13,300,000,000đ
 • Giường: 4
 • Nhà tắm: 4
 • 315 m2
Nổi bật

Liền Kề Vinhomes 62,5m CX8-12X

 • 7,100,000,000đ
 • Giường: 5
 • Nhà tắm: 4
 • 253 m2
 • Liền kề

Liền kề Cọ Xanh 48m CX9-2X

Vinhomes the empire
 • đ 5,700,000,000đ
 • Giường: 5
 • 184 m2
 • Liền kề

Compare listings

So sánh